Ing. Maroš Čavojský, PhD.
maros.cavojsky@stuba.sk
profile photo

Researcher at Mobile Computing Group
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak University of Technology
Ilkovicova 3,
81219 Bratislava,
Slovakia.
http://www.fei.stuba.sk

PhD. student - Erasmus Winter 2017/2018
CTU Faculty of Electrical Engineering
Technická 2,
166 27 PRAGUE,
Czech Republic.
http://www.fel.cvut.cz
Mobile Computing Group
Web: http://www.mcomputing.eu
Mail: mcomputing.eu@gmail.com
Address:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak University of Technology
Ilkovicova 3,
81219 Bratislava,
Slovakia.
http://www.fei.stuba.sk

Témy pre záverečné práce

Hra v reálnom prostredí

Responsive image

Požiadavky:

  • Android, Kotlin, Java
  • Unity
  • Google Maps / MapBox
  • samostatnosť a samoštúdium

Maps SDK for Unity Overview, Make the world your playground, Unity 3D, Android.


Ako vedúci nemám momentálne žiadne skúsenosti s Unity hrami pre Android ani uvedenou knižnicou pre Android od Google Maps.
Avšak mám dlhodobejšie skúsenosti s vývojom Android aplikácii v Jave, aktuálne preferujem Kotlin. Cieľom práce by bolo oboznámiť sa s vytváraním 3D hry v Unity pre Android mobily, v reálnom prostredí sveta. Výsledkom práce by mala byť funkčná Android hra v Unity, s určitým spôsobom odmeňovania hráča a dostupná v Google Play obchode.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk

Vlastná kryptomena

Požiadavky:

  • Android, Kotlin, Java
  • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa s vytvorením vlastnej kryptomeny (pre demonštračné a náučné účely), a navrhnúť jej použitie. Vytvorená kryptomena by mala fungova ako Android aplikácia, alebo iným spôsobom na vzájomnej dohode. Výstupom práce bude napísaná špecifikácia kryptomeny (whitepaper), implementácia kryptomeny ako aj je otestovanie.

Literatúra:

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


Smart kontrakty

Požiadavky:

  • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa so Smart contractmi v oblasti kryptomien. Navrhnúť a využiť ich pre zvolený účel, čím sa demonstruje pochoppenie problematiky Smart Contractov ako aj samotnej oblasti kryptomien. Výstup práce bude dohodnutý po naštudovaní problemtiky.

Literatúra:

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk

Vlastná téma

Požiadavky:

  • samostatnosť a samoštúdium

Je možné sa dohodnúť aj na vlastnej téme po vzájomnej dohode a určení si cieľov a výstupu práce.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk