Ing. Maroš Čavojský, PhD.
maros.cavojsky@stuba.sk
profile photo

Researcher at Mobile Computing Group
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak University of Technology
Ilkovicova 3,
81219 Bratislava,
Slovakia.
http://www.fei.stuba.sk

PhD. student - Erasmus Winter 2017/2018
CTU Faculty of Electrical Engineering
Technická 2,
166 27 PRAGUE,
Czech Republic.
http://www.fel.cvut.cz
Mobile Computing Group
Web: http://www.mcomputing.eu
Mail: mcomputing.eu@gmail.com
Address:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak University of Technology
Ilkovicova 3,
81219 Bratislava,
Slovakia.
http://www.fei.stuba.sk

Témy pre záverečné práce

Analýza GPS trajektórií a vyhľadávanie trajektórií v reálnom čase


Aj takto môže vyzerať vizualizácia dopravy v mega-aglomerácii ako je mesto Peking. Vizualizácia zobrazuje dátovú množinu Geolife od Microsoft Research Asia. Táto dátová množina bola využitá v nedávno publikovanom článku Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison, ktorý využíva Needleman-Wunsch algoritmus na porovnávanie trajektórií a ich zhlukovanie podľa podobnosti.Ambíciou nášho výskumu v oblasti porovnávania a analýzy trajektórií je vyhľadávanie trajektórií v reálnom čase tak, aby používateľ okamžite po nakreslení hľadanej trajektórie dostal odpoveď, či sa po takejto trajektórii niekto naozaj pohyboval. Takáto schopnosť hľadania je dôležitá pre pochopenie ako sa ľudia pohybujú, ako je možné naplánovať chytré mesto (smart city), alebo tiež ako sa doprava v meste môže zmeniť, keď sa doručovanie tovaru dronmi stane bežné.

Požiadavky:

  • Python, C/C++
  • MySQL
  • schopnosť čítať vedecké články v ENG
  • schopnosť navrhovať riešenia
  • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa s kryptomenami / smart kontraktmi / Dapps (pre demonštračné a náučné účely), a navrhnúť jej/ich použitie.

Literatúra:

Odkazy na získanie informácií o realizovanom projekte Založenie výskumného centra na analýzu a ochranu dát :

Aj ako téma na dizertačnú tému pre tvoje PhD. štúdium, ak máš záujem napíš a radi sa ti ozveme či máme v našom výskumnom tíme voľné miesto práve pre teba. Samozrejme ak máš záujem vyskúšať si niečo praktické, a máš záujem o túto tému pre svoju bakalársku či diplomovú prácu budeme radi ak nám napíšeš na maros.cavojsky@stuba.sk .

Kryptomeny/Smart kontrakty/ Dapps


Požiadavky:

  • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa s kryptomenami / smart kontraktmi / Dapps (pre demonštračné a náučné účely), a navrhnúť jej/ich použitie.

Literatúra:

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


Vlastná téma

Požiadavky:

  • samostatnosť a samoštúdium

Je možné sa dohodnúť aj na vlastnej téme po vzájomnej dohode a určení si cieľov a výstupu práce.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk